Private Lease

Private Lease van Grouwstra4lease

Private lease is een andere manier om een auto ter beschikking te hebben zonder dat deze van u is. Met Private Lease kunt namelijk een bijna nieuwe of zelfs splinternieuwe auto rijden, voor een vast bedrag per maand.

In het vaste maandbedrag zijn de kosten voor;

 • Onderhoud
 • Reparatie
 • Verzekeringen(WA + casco)
 • Pechhulp
 • Vervangend vervoer na 72 uur
 • Wegenbelasting

inbegrepen.

Behalve de brandstof regelt Grouwstra4lease alles!

De periode dat u wilt leasen, kunt u zelf bepalen, maar varieert meestal tussen de 12 en 60 maanden.

 

Grouwstra4lease is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease.
Het Keurmerk Private Lease is hét kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar een private leasecontract af te sluiten.

 

Veelgestelde vragen

Hieronder de meest gestelde vragen die wij krijgen bij onze servicedesk!


Eigen bijdrage bij schade?

 • De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is).
 • Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 30% van de eigen bijdrage door (€ 150,-).
 • Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 50% (€ 250,-) door.
 • Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij u in rekening.


Krijg ik een BKR registratie?

Grouwstra4lease is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast Grouwstra4lease verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

 

Rekenvoorbeeld BKR Registratie:

De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden en uw maandtermijn is € 250,- Grouwstra4lease registreert bij BKR 36 x € 250,- x 65% = € 5.850,-

Aandachtspunt
Wanneer je binnen de looptijd van het private lease contract van plan bent een huis te kopen is een private lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.Kan ik mijn leasecontract beëindigen voor de afgesproken einddatum?

Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300 per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1

Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,- betaald, dat is € 2.400,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,-, dat is € 1.200,-.

Methode 2

Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,- zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,- per maand (€ 320,- min € 300,-) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,-.

In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800,- in rekening.

De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.


Wat betekent dit keurmerk voor jou?

Door het voeren van het keurmerk hanteren wij heldere voorwaarden en ben je verzekerd van een betrouwbare partner. Heb je interesse om via ons privé een auto te leasen? Wij ondersteunen jou met duidelijk en eerlijk advies. Samen kijken we of private lease iets voor jou is.

Private Lease aanbod

Grouwstra4lease is merkonafhankelijk en daarom kunnen wij u elke auto aanbieden. Benieuwd naar onze aanbiedingen?

Downloads

Zit u te denken om een auto te Private Leasen? Dan kan de volgende informatie goed van pas komen. U vindt hiernaast alles wat u nog meer moet weten over Private Lease.

Natuurlijk kan het zijn dat u nog met vragen zit. Onze Private Lease experts zitten daarom klaar om uw vragen te beantwoorden, maar ook om te kijken wat het beste bij u past.

Onderstaande documenten zijn beschikbaar met behulp van het programma: Adobe Acrobat reader. U kunt dit programma gratis gebruiken.


Onze aanbieding, altijd transparant en volledig!

Als Private Lease wordt aangeboden dan bevat de aanbieding minimaal de volgende onderdelen:

 • het merk, het type en de uitvoering van het voertuig;
 • de overeengekomen duur van de leaseperiode;
 • het overeengekomen aantal kilometers, op jaarbasis;
 • het bij aanvang van de leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
 • de meerkilometerprijs, of als het bedrag daarvan afhankelijk is van het
 • aantal meerkilometers, de maximale meerkilometerprijs.

Bent u niet tevreden?

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

Ontevreden?
Maak uw ontevredenheid kenbaar via het klachtenformulier.
Een andere mogelijkheid is een brief sturen naar:
Grouwstra4lease B.V.
t.a.v. Coördinator klantsignalen
Postbus 6606
6503 GC Nijmegen

Vermeld dan dezelfde gegevens – als het online klachten formulier – in uw brief. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw contactpersoon.

Klachtenformulier

Uw naam *

Adres

Woonplaats

Telefoon

Uw email *

Contractnummer*

Onderwerp *

Omschrijving klacht

Voer code incaptcha

 

Wat beschouwen wij als een klacht?
Elke uiting van ongenoegen over de gang van zaken bij MyDrive wordt door ons als klacht gezien. Daarbij kan er sprake zijn van ontevredenheid over de dienstverlening, de service of onze communicatie met u. Maar ook als u onze handelwijze als onvoldoende klantvriendelijk ervaart of als u niet te spreken bent over ons product. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

De afhandeling van uw klacht

Uw klacht wordt neergelegd bij de leidinggevende van de afdeling waar uw klacht betrekking op heeft. Deze leidinggevende zorgt voor registratie van uw klacht, bevestigt binnen vijf werkdagen dat uw klacht is ontvangen en wijst een klachtbehandelaar aan. Wij streven naar een oplossing van uw klacht binnen tien werkdagen. Mochten we binnen die termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten we u weten waarom dit zo is en wanneer u alsnog een oplossing kunt verwachten.

Heeft u vragen gedurende de periode dat de klacht in behandeling is?
Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.


Onafhankelijke klachteninstantie De geschillencommissie Private Lease

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.
Welke klachten behandelt de commissie Private Lease?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • De service van de leasemaatschappij
 • De uitleg van het leasecontract
 • De kwaliteit van het leasevoertuig
 • Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
 • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
 • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag

Klachtenafhandelingsprocedure

Grouwstra4lease acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van haar dienstverlening. Zij heeft hiertoe in hoofdlijnen de navolgende procedure ontwikkeld:

1. Nadat wij een klacht hebben ontvangen en geregistreerd, wordt een klachtenbehandelaar benoemd. Deze informeert de klager persoonlijk over de inhoudelijk wijze van afhandeling van de klacht. Klachten gericht aan de directie worden door de directie zelf beantwoord.

2. De klachtenbehandelaar streeft naar een oplossing binnen tien werkdagen na uiting van de klacht.

3. Soms is het voor de klachtbehandelaar niet mogelijk binnen tien werkdagen een standpunt te formuleren. In dat geval voorziet hij de indiener in ieder geval van een tussenbericht met de aankondiging op welk tijdstip hij alsnog inhoudelijk zal reageren.

4. De klachtenbehandelaar beargumenteert zijn standpunt zo volledig mogelijk, met vermelding van alle onderdelen van de klacht, zoals deze oorspronkelijk zijn verwoord.

5. Klachten, die kunnen worden herleid tot een tekortkoming in de door Grouwstra4lease geleverde diensten en/of producten, kunnen worden vertaald naar een binnen de organisatie voor te stellen procesaanpassing.


Hulp bij pech of schade?

24 uur, 7 dagen per week


Pech onderweg

Bij stranding door pech of schade kunt u direct bellen met de hulpdienst van de leaseafdeling op nummer 088 3741709


Contact met Grouwstra4lease

U kunt ons een mail sturen via onderstaand contactformulier.
Tijdens kantoortijden (8.30 – 17.30 uur) zijn wij telefonisch bereikbaar op 088 3741709 voor vragen over:

Schade, onderhoud, facturen of een lease-offerte of leasecontract


 

Acceptatieproces

Voor de acceptatie en toetsing bij BKR werken we samen met EDR.
Als u tijdens het acceptatieproces vragen heeft kunt u contact opnemen met EDR via telefoonnummer 070 – 4525310 of via e-mail acceptatie (at) edrcs.nl.


Contactformulier

Hebt u vragen aarzel dan niet deze aan ons te stellen. Vul hieronder uw gegevens in en we nemen z.s.m. contact met u op.

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp *

Vestiging*

Uw bericht

Voer code incaptcha

 

Neem contact met ons. We staan voor u klaar!

 • Bezoekadres: Maagdenburgstraat 1, 7421 ZA Deventer
 • Postadres: Idem
 • 0570-621600
 • www.grouwstra.nl